KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir dizi sınavın genel adıdır. Bu sınavlar adayın mezun olduğu bölüm ve sınav sonrası atanacağı kadrolara göre temelde üçe ayrılır:

  • KPSS B
  • KPSS A
  • KPSS ÖĞRETMENLİK

Aşağıdaki tabloda bu sınavlar arasındaki temel farklar gösterilmiştir, detaylı bilgi için yazının devamında ayrıca açıklamalar bulunmaktadır.

KPSS Ne Zaman Yapılmaktadır?

KPSS Haziran ayının son hafta sonu veya Temmuz ayının ilk hafta sonu yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan sınavın başvuruları ise Mayıs ayı içinde olmaktadır. 2006 yılından itibaren ise KPSS/1 ve KPSS/2 şeklinde adayların öğrenim durumlarına göre iki ayrı sınav şeklinde yapılmaya başlanmıştır. KPSS/1 her yıl yapılmakta, KPSS/2 ise iki yılda bir yapılmaktadır.  

Sınava Kimler Girer?

KPSS ‘ye Ortaöğretim/Ön Lisans ve Lisans mezunları başvurabilir.

Sınav A Kadrolar, B kadrolar ve öğretmen adayları olarak üç farklı bölümden

oluşur.

KPSS; A kadro ve Öğretmen adayları için sınav başvuruları her yıl Mayıs ayının ilk haftasında yapılır. Sınavın uygulaması Temmuz ayının ilk Cumartesi ve Pazar günü yapılır.

KPSS B Grubu; Lisans başvuruları mayıs ayının ilk haftasında yapılır. Sınavın uygulaması Temmuz ayının ilk haftasında yapılır. KPSS; Lisans Sınavı 2 yılda bir gerçekleşir. (Çiftli Yıllarda)

KPSS B Grubu; Ortaöğretim/Ön Lisans başvuruları Temmuz ayında yapılır. Sınavın uygulaması Eylül ayının son haftasında gerçekleştirilir . KPSS; Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavı 2 yılda bir gerçekleşir. (Çiftli Yıllarda)

Tarihler yıllara göre değişiklik gösterebilir.

KPSS’ye girebilmek için yaş sınır nedir?

Lise-3’te okuyanlar, Lise son sınıfta okuyanlar ya da mezunlar, Önlisans-Lisans öğrencileri ya da mezunları sınava girebilir ve yaşı ne olursa olsun tercih yapıp yerleşebilir. B kadroları(düz memurluk) için yaş sınırı daha önce vardı ama şu an hiç bir yaş sınırı yoktur.
Üniversite mezunlarının B kadrolarına yerleşmesi için de yaş sınırı yoktur. Ama A kadrolarına (uzamanlıklara) yerleşmesi için yaş sınırı 35’tir. Bu yaş sınırı mülakata çağıran kuruma müracaat ettiğiniz tarihtir. Öğretmen atamaları için ise yaş sınırı 40’tır.
Memur olabilmek için taban yaş ise 18’dir. Liseden yeni mezun olanların nadir karşılaşacakları durumdur bu.

Sonuç olarak:
Lise mezunları ve önlisans mezunlarının memur olabilmeleri için üst yaş sınırı kaldırılmıştır .
Lisans mezunu olupta B gurubu atamalarına (düz memurluğa) tercih yapacaklar için de üst yaş sınırı kaldırılmıştır.

A Kadro Nedir ve Kimler Girebilir?

* KPSS A sınavı her yıl yapılır.

* Sınava; Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mezunları veya üçüncü sınıf öğrencileri katılabilir.

*Sınav; İktisat, Maliye, Muhasebe, Hukuk gibi uzmanlık derslerinin yanı sıra GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testi de adayların sorumlu oldukları ve başarılı olmak zorunda oldukları alanlardır.

*120 puan türü hesaplanır, her kamu kurumu bu puan türlerinden bir ve ya bir kaçını dikkate alarak alım yapar. (Örneğin KPSS49 puan türünden 80 ve üzeri alanlar Vergi Müfettişliği sınavına başvuru yapabilirler).

Öğretmen Adayları Hangi Sınava Tabi?

*Öğretmen adaylarının girdiği bir sınavdır.

*Her yıl yapılır.

*Puan bir yıl süreyle geçerlidir.

*Sınav her yıl Temmuz ayında yapılır.

*Öğretmen adayları, Cumartesi sabah oturumunda yapılan GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testleri ile Cumartesi Öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri testine tabidir. Ayrıca bazı branş öğretmenlikleri için Temmuz ayının ikinci Pazar günü Öğretmenlik Alan Bilgisi(ÖATB)  testi yapılır.

B Kadroları Nedir?

*Sınav Çift Yıllarda Eylül ayının son Pazar günü yapılır.

*B grubu kadrolar, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaca göre aşağıdaki görevlere atanacak olan memur ya da sözleşmeli personeldir.

Memur,

Hizmetli,

Koruma,

Güvenlik görevlisi

Hemşire,

Mühendis,

Diğer benzeri görevler.

*Sınavda alınan puan iki süreyle geçerlidir ve iki yıl içerisindeki merkezi memur atamalarında kullanılabilir.

*Sınavlar lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinden yapılır.4

Sınavın Testleri Nedir?:

Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sınav cumartesi sabahı yapılır. Adaylara Genel Yetenek Testi’nde 60, Genel Kültür Testi’nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.

Eğitim Bilimleri Testi:Cumartesi günü öğleden sonra yapılır. Öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Toplam 80 soru yer alır ve 100 dakika verilir.

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapılır. Bu 5 testten adaylara her testten 30’ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sınav için 160 dakika süre tanınır. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi: Bu oturum pazar öğleden sonra yapılır. Her testte 30 soru yer alır. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayısı 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 16 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları girmek zorunda. Ayrıca YÖK’ün sınav kararı verdiği yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan ve öğretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sınava girmek zorunda. Adaylar iki test yanıtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diğeri de 10 soruluk Alan Eğitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanıtlama süresi 75 dakika.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanması için bu kardolara talip olanların bu sınava girmeleri zorunlu. Bu sınavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanınır.

KPSS Testlerinin Tümüne Girmek Zorunlu mu?

Adayların cumartesi günleri sabah oturumunda yapılan ve 60’şar soru olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine girmeleri zorunlu. Diğer testleri alanlarına göre seçecekler.

Düz Lise mezunları KPSS’de hangi bölümleri tercih edebilir?

KPSS tercihleri incelendiğinde düz lise mezunları için taban puanların 95’e kadar çıktığını görebiliyoruz. Ancak daha düşük puanlarla da atama yapılan memurluklar da var. Bunlar genelde şoför, hizmetli vb. gibi diğer memurluklara nazaran daha alt sınıf kadrolar olarak dikkat çekiyor.

Ancak 70 ve üzeri KPSS puanı aldıktan sonra tek alternatifiniz tercih yapılarak sonuçlanan Genel Atamalar değil. Birçok devlet kurumu Genel Atamalar’ın dışında ara dönemlerde memur alımı yapıyor. Ara dönemlerde yapılan bu atamalar “açıktan atama” şeklinde ifade ediliyor. Ancak bu atamalarda ilk olarak bir önceki paragrafta bahsettiğimiz KPSS’den en az 70 puan almak şartı vardır.

Yukarıda saydıklarımızın dışında Düz Lise mezunlarının son yıllarda en çok rağbet gösterdiği bir başka memurluk da “Zabıt Katipliği”. Zabıt Katibi olabilmek için yine KPSS’den en az 70 puan almak ve Adalet Bakanlığı’nın ilgili kurumlarının yaptığı “10 parmak klavye sınavı”nı başarıyla geçmek gerekiyor.

Tüm lise mezunlarının KPSS ile yerleşebileceği memurluklar ise şöyle;

Aşağıdaki memurluklara tercih yapabilmek için, kadroların karşılığı olan özel nitelikleri taşımak gerekiyor. Bu nitelikler arasında ilgili bölümden mezun olmak ya da sertifika sahibi olmak gibi kriterler mevcuttur.

Şoför

Teknisyen

Gassal

Karoriferci

Zabıta Memuru

Rasatcı

Ebe

Sağlık Teknisyeni

Hemşire

Veteriner Sağlık Teknisyeni

Laborant

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni

İtfaiye Eri

Memur

Çocuk Bakıcısı

Hizmetli

İstidlalci

YDS / e-YDS nedir? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı , Yüksek öğretim Kurulunun aldığı kararla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi […] Devamini oku

Ales yüksek lisans ve doktora başvuruları için girilen bir sınavdır., Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve […] Devamini oku

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir dizi sınavın genel adıdır. Bu sınavlar […] Devamini oku

Call Now Button